Topic: Essays

Last updated: December 12, 2019

Del A

“Shit happens” er en plakat fra Natur og Ungdom, der bildet er tatt av Wim Lassche.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Budskapet i teksten kan sies å være at vi må ta vare på den vakre naturen vår, der målet er å rekruttere så mange som mulig i kampen mot forurensing. I dette tilfellet er det organisasjonen Natur og Ungdom, som prøver å fortelle oss at vi ikke kan la Førdefjorden bli brukt som avfallsplass. Overskrifta “Shit happens”, er skrevet på engelsk, og uttrykket blir ofte brukt av den yngre generasjonen. Dette vekker interesse hos folk ned i tenåringsalder, samtidig som man stadfester organisasjonens ungdommelige preg. De oppdelte bokstavene symboliserer også det forurensende avfallet, som kan ødelegge den vakre naturen vi ser på bildet. Man får dermed en oppfatning av at de ikke hører hjemme på bildet.

Bildet i seg selv fungerer som et blikkfang. Mye på grunn av den typiske norske naturen med blomstereng, fjorder og fjell. Den sterke lystoninga midt i bildet, bidrar også til å fremheve fjorden, som i dette tilfellet er det avfallstruede elementet.

Den nederste teksta er skrevet hvit på svart bakgrunn. Dette gjør at teksta raskt fanger oppmerksomheten, samtidig som de svarte stripene skjærer gjennom den skjønne blomsterenga på en ubehagelig måte. Disse kontrastene forteller oss at også områdene rundt fjorden vil ødelegges av avfallstømminga. Teksta forteller blant annet om mengden avfall som vil dumpes i fjorden. “Dei vil dumpe gruveavfall i fjorden tilsvarande eit lastebillass i minuttet, kvar dag i 50 år.” Denne setninga gjør at folk enkelt kan danne seg et bilde av hvor mye det er snakk om, og appellerer derfor til en stor del av befolkningen. Til slutt i teksta presenteres organisasjonens nettsider i gult, slik at folk enklere kan merke seg adressen.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out