Topic: Tech & EngineeringInternet

Last updated: January 31, 2019

Berdasarkan Kajian Pengguna Internet MCMC 2016, golongan yang masih bersekolah menghabiskan sebanyak 20.9 jam seminggu dalam talian secara purata. Sudah terang lagi bersuluh, media massa telah memainkan peranan dominen dalam kehidupan harian kita pada zaman berteknologi ini.

Kita boleh memperoleh maklumat dengan mudah melalui internet, televisyen, telefon pintar dan media massa lain yang canggih. Namun begitu, media massa menjadi faktor amalan jahiliyah moden kerana terdapat paparan video, artikel dan berita yang tidak sihat melalui Facebook, Twitter, Google, Wechat dan sebagainya. Paparan slot keganasan yang tidak sesuai menyebabkan tingkah laku keganasan. Masyarakat yang berfikiran kurang sihat mudah akses kepada maklumat-maklumat yang boleh menjurus ke arah pemikiran negatif.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mereka melakukan perbuatan bercanggah dengan agama dan etika setempat seperti perlakuan seks bebas, peras ugut pelajar, ponteng sekolah dan minum arak. Inilah fenomena jahiliyah moden di mana mereka dipengaruhi oleh paparan-paparan tersebut dan ingin tahu dan cuba sendiri. Selain itu, menurut Pengerusi Persidangan Persatuan Ketagihan Internet Antarabangsa (ISIA) 2016 dan Pakar Perunding Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja, Dr. Norharlina Bahar, penggunaan Internet secara berlebihan boleh membawa kepada kegagalan menjalankan rutin seharian.

Ketagihan internet akan menyebabkan mereka tidak mahu menjalankan tanggungjawab mereka yang sepatutnya. Contohnya, tidak mahu menghadir ke sekolah, tidak melaksanakan kerja rumah dan tanggungjawab di tempat pembelajaran, serta tidak menyertai aktiviti sosial. Mereka menjadi jahil serta mudah ditipu oleh orang lain melalui media massa kerana tidak tahu kebenaran sesuatu perkara.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out