Topic: Tech & EngineeringData

Last updated: April 30, 2019

1. – Kapag marami ng kaguluhan sa ibat ibang bahagi ng bansa. Kapag hindi na nagkakasundo ang bawat isa. Nilalabanan na ang pamahalaan. – Gusto ng pamahalaan ipatupad ang Batas Militar upang ang kanilang kapangyarihan ang manaig laban sa sambayanan dahil ito ay hindi na nila makontrol.Grade7ste14thquarter.

(2017).Martial Law 1972. Retrieved from HYPERLINK "http://grade7ste14thquarter.wordpress.com/2017/03/02/martial-law-1972-2/" http://grade7ste14thquarter.wordpress.com/2017/03/02/martial-law-1972-2/- Si Juan Ponce Enrile ay ipinanganak noong Pebrero 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan to Petra Furungganan. Siya ay head ng Department of Defense.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Siya ang nag uutos na hulihin ang mga nanggugulo sa bansa.DATA PRIVACY OFFICER (DPO).(2013): Juan Ponce Enrile. Retrieved fromhttp://www.dnd.gov.ph/juan-ponce-enrile.

html3. – Ang aking unang naging reaksyon ay pagdududa. Sa tingin ko kay scripted ang mga sinasabi ni Enrile dahil malapit siya sa pamilya Marcos. Hindi lang naman siya ang may sariling bersiyon kung ano ang mga nangyari noon. Mataas mga ang posisyon niya noon ngunit hindi pa din sapat ang kanyang naging batayan. – Ang nangyaring pagpapatupad ng batas militar noong 1972 ay dahil sa sinabi ni Marcos sa planong pag-ambush kay Juan Ponce Enrile, ang naging dahilan ng pagdeklara ng martial law.

Hannah Mallorca.(2017): Ano-ano ang dapat mong malaman tungkol sa martial law?.De La Salle University. Retrieved from http://www.google.com.ph/amp/s/amp.rappler.

com/newsbreak/iq/170927-dapat-malaman-martial-law-pilipinas4.- “History was totally distorted to favor one group” – “What they know is what they read or heard” ito ay isa sa mga pahayag ni Enrile patungkol sa mga tinatawag na millenials. Hindi nga sapatang nalalaman ng mga kabataan ngayon patungkol sa martial law pero malinaw sa kanilang isipan na hindi din sila dito sang ayon.- “Little by little the truth will come out” lalabas at lalabas pa din ang katotohanan kahit anong tago mo pa nito.Mara Cepeda. (2018).LIST: False claims of Juan Ponce Enrile on Martial Law. Retrieved from http://www.

rappler.com/newsbreak/iq/212460-list-false-claims-juan-ponce-enrile-martial-law5.- Sila ang mag asawa na nanguna sa EDSA Revolution. Si Benigno Simeon Aquino Jr. Ipinanganak noong Nobyembre 27, 1932 sa Tarlac at namatay noong Agosto 21, 1983.

Isa siyang chief leader noong panahon ng martial law sa ilalim ng pamumuno ni President Ferdinand E. Marcos. Maria Corazon Aquino o mas kilalang Cory Aquino, ang unang babae na naging Presidente ng Pilipinas. Nagtapos siya ng pag aaral sa Mount St. Vincent College sa New York City.- Hill, Gerald N. and Kathleen Thompson. Aquino Assassination: The Story and Analysis of the Assassination of Philippine Senator Benigno S.

Aquino. Sonoma, CA: Hilltop Pub., 1983. HYPERLINK "http://www.notablebiographies.com/An-Ba/Aquino-BEnigno.html" http://www.

notablebiographies.com/An-Ba/Aquino-BEnigno.html – Sa tingin ko mali ang aking naging pananaw kay Enrile, dapat din nating marinig ang panig niya ukol sa nakaraan. Isa siya sa nakasaksi sa mga pangyayari ng panahon ng martial law.

Siya ang halos nakakaalam ng lahat ng importanteng pangyayari ng nakaraan. Dahil malapit siya sa dating Presidente Marcos. Subalit hindi pa din maiaalis ang kamalian na nagpahirap sa lahat.- Mara Cepeda. (2018).

LIST: False claims of Juan Ponce Enrile on Martial Law. Retrieved from http://www.rappler.com/newsbreak/iq/212460-list-false-claims-juan-ponce-enrile-martial-law7.

– Makararamdam ako ng galit dahil hindi ako sang ayon sa pag papatupad ng martial law. Hindi naging maganda ang naging epekto nito sa mga taong nakaranas nito. Kung ako man ay nabuhay ng panahong iyon isa din ako sa nais mapabagsak kay President Marcos at isa din ako sa magsusulong ng karapatang pantao. Maraming nasayang na buhay ng dahil lamang sa maling pagpapatupad ng batas. – People Power ang kapangyarihan ng mga tao sa Pilipinas ay naging malaking parte laban sa pamumuno si Ferdinand Marcos.

THOMAS, M. (1995).Introduction. In The Anti-Marcos Struggle: Personalistic Rule and Democratic Transition in the Philippines (pp.

1-14). Yale University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt32bsgx

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out