1.0 Pengenalan
Perkataan maritim berasal dari Bahasa Inggersi iaitu Maritime. Perkataan Maritim merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan di pesisiran laut atau pantai. Maritim digunakan dalam pelbagai aspek seperti kerjaaan maritim yang bermaksud kerajaan yang terletak di pesisiran pantai atau laut. Manakala, Sejarah kegiatan maritime telah muncul di kerajaan awal di Asia Tenggara. Antaranya, Kerajaan Srivijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang kuat antara abad ke-7 dan ke-13. Kerajaan Srivijaya mempunyai pengaruh yang besar di Nusantara, Thailand, Sumetera dan Kalimantan. Kerajaan Srivijaya melakukan kegiatan maritime seperti pengedalian perdagangan laut antarabangsa. Kerajaan Srivijaya bukan sahaja mengadakan hubungan perdagangan degan negeri-negeri kepulaun Melayu, Malah kerajaan juga mengadakan hubungan perdagangan laut dengan negara luar seperti China dan India. Pada abad ke-15, Melaka telah menjadi pusat pelabuhan yang penting di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan kedudukan geografi yang strategik. Kedudukan strategi membolehkan kapal-kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan barang dagangan dan mendapatkan barang keperluan. Begitu juga semasa zaman penjajahan British, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka menjadi tempat pelabuhan yang penting. Oleh itu, Kegiatan maritim telah menjadi salah satu sumber ekonomi yang penting sampai kini.

Hal ini telah menunjukkan bahawa sektor ekonomi maritime merupakan sektor yang tidak boleh diabaikan terutamanya negara Asia Tenggara Kepulauan. Asia Tenggara Maritim seperti Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filippina mempunyai potensi untuk mengembangkan sektor ekonomi martim berbanding dengan Asia Tenggara Tanag disebabkan kedudukan geografi. Oleh itu, kerajaan Asia tenggara telah memlaksanakan pelbagai projek dan dasar untuk membangunkan sektor ekonomi maritime. Malah, kerajaan Asia tenggara telah mempelbagaikan sektor ekonomi maritime. Sektor ekonomi maritim bukan sahaja untuk tujuan komersial, malah ia juga dibangun menjadi tempat rekreasi. Dalam kertas ini, soalan akan dikaji apakah sumbangan dan kepentingan sektor ekonomi terhadap pembangunan ekonomi negara-negara Asia Tenggara.2.0 Jenis Kegiatan ekonomi Matirim
Kegiatan ekonomi maritim sudah berkembang semasa kerajaan awal seperti kerajaan Srivijaya. Pada umumnya, kebanyakan kegiatan ekonomi maritim pada awalnya adalah perikanan dan pelabuhan sahaja. Kini, kegiatan ekonomi maritim bukan sahaja bukan tumpuan kepada tujuan komersial, malah kegiatan ekonomi maritim juga menjadi kegiatan pelancongan dan lain-lain. Oleh itu, pengkaji akan membincang tentang pelabuhan, perikanan, perlombongan gas dan minyak asli serta pelancongan maritim
2.1 Pelabuhan
Pelabuhan merupakan Kawasan untuk kapal-kapal bersinggah untuk menurunkan barang dan memperoleh barang dari Kawasan tersebut. Contohnya, Melaka dijadikan pusat perdagangan disebabkan kemudahan pelabuhan menarik perdagang asing. Pelabuhan Melaka mempunyai kemudahan-kemudahan fizikal disediakan di pelabahuan-pelabuhan entrepot CITATION UMR18 l 17417 (UM Research Repository , 2018). Kemudahan seperti membaiki kapal dan tempat persinggahan kepada pelayar asing untuk mengelakkan angina monsun. Oleh itu, kegiatan eksport dan import juga dilakukan di pelabuhan.
Pelabuhan dibahagikan kepada pelbagai jenis dan kegunaannya adalah berbeza. Pelabuhan laut juga dikenali sebagai “sea port” di dalam Inggeris dan ia adalah pelabuhan yang paling umum di seluruh dunia. Fungsi jenis pelabuhan ini adalah membolehkan kapal untuk menurunkan cargo besar atau kecil di Kawasan tersebut CITATION Sou18 l 17417 (Dasgupta, 2018). Pelabuhan laut biasa mengendali urusan cargo, oleh itu pelabuhan laut juga dikenali sebagai pelabuhan kargo. Pelabuhan laut bukan sahaja untuk komersial, malah pelabuhan laut juga dijadikan tempat rekreasi. Contohnya, pelabuhan Rotterdam bukan sahaja untuk komorsial, malah ia dijadikan tempat rekreasi CITATION Por18 l 17417 (Port of Rotterdam , 2018). Dalam Rajah 1, pelabuhan Rotterdam dibahagikan kepada -38100274320000bahagian urusan Cargo dan tempat rekreasi.
Rajah 1: Pembahagian pelabuhan untuk tunjuan komerisial dan tempat rekreasi
Sumber: https://theportandthecity.wordpress.com
762018288000
Rajah 2: Pelabuhan Rotterdam
Sumber: HYPERLINK “https://www.google.com” https://www.google.com
Antaranya bahagian biru adalah tempat untuk rekreasi, Kawasan tersebut telah menyediakan Kemudahan tambahan seperti hotel, restoran, kemudahan penerimaan pelabuhan, tandas dan restoran juga untuk perhatian minat orang ramai yang melawat pelabuhan.
Selain itu, Pelabuhan pedalaman juga dikenali sebagai “Inner Port” dalam Bahasa Inggeris adalah pelabuhan dibina berada di perairan pendalaman sungai besar seperti sungai atau tasik CITATION Sou18 l 17417 (Dasgupta, 2018). Mereka boleh sama ada untuk tujuan kargo atau untuk penumpang atau untuk kedua-duanya. Sebahagian daripada pelabuhan pedalaman ini boleh mempunyai akses ke laut dengan bantuan sistem terusan.Beberapa pelabuhan pedalaman juga boleh dibuat khusus untuk tujuan rekreasi sperti aktiviti memancing ikan. Kebiasaanua pelabuhan ini membenarkan kapal bersaiz kecil atau boleh digunakan hanya untuk mengangkut orang dan barang. Contoh pelabuhan pendalaman adalah pelabuhan di Sungai Kahayan di kalimantan Tengah, Indonesia.
Seterusnya, Pelabuhan air suam juga merupakan salah satu jenis Pelabuhan yang jarang dijumpai. Pelabuhan air suam dikenali sebagai “Warm water port” di mana air sungai atau laut tidak akan membeku pada musim sejuk. Oleh itu, pelabuhan jenis ini bebas untuk beroperasi sepanjang tahun tanpa penuntupan sementara CITATION Sou18 l 17417 (Dasgupta, 2018). Contohnya, Pelabuhan Vostochny dan Pelabuhan Odessa merupakan pelabuhan air suam.
327660153733500Akhirnya, Cruise home port merupukan pelaburan khusus dalam menangani aktiviti kapal pesiar, dan menyediakan platform bagi penumpang untuk memasuki dan menurun. Pelabuhan jenis ini juga mampu menyediakan kemudahan yang diperlukan untuk pelayaran mewah. Contohnya, Pelabuhan Putrajaya merupakan Cruise homeport.
Rajah 3: Pelabuhan pendalaman di Sungai Kahayan di kalimantan Tengah, Indonesia
Sumber: https://www.google.com30480022860000
Rajah 4: Pelabuhan Odessa
Sumber: https://www.google.comright17145000
Rajah 5: Pelabuhan Putrajaya
Sumber: https://www.google.com2.2Perikanan
Perikanan merupakan kegiatan komersil yang selaluya bertujuan membekalkan sumber protein untuk kegunaan manusia atau sebagai bahan mentah industry lain. Sektor perikanan merupakan kegiatan tradisional. Kegiatan perikanan dibahagikan kepada dua jenis iaitu Perikanan pinggir pantai dan perikanan laut dalam.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Perikanan pinggir pantai merupakan aktiviti perikanan dijalankan di Kawasan pinggir pantai yang tidak melebihi 32km yang dilakukan oleh pesisiran nelayan secara tradisional. Aktiviti perikanan dijalankan secara individu dan hasil perikanan adalah untuk jualan di pasar dan diguna keperluan keluarga. Manakala, perikanan laut adalah aktiviti perikanan dijalankan melebihi 32 Km dan berada di Kawasan ZEE yang dilakukan oleh sekumpulan nelayan. Hasil perikanan adalah untuk eksport ke luar negara
Di Malaysia, Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting kepada Malaysia. Perkembangan sektor ini telah meningkatkan sumber makanan seiring dengan peningkatan bilangan penduduk CITATION Ali11 l 2052 (Aliff, 2011). Kerajaan Malaysia telah mengambil usaha untuk meningkatkan pengeluaran ikan iaitu mengalakkan ikan dalam laut dan membangunkan sektor akuakultur. Perikanan akuakultur merujuk kepada aktiviti peternakan ikan air tawar sama ada di dalam tasik atau kolam. Perikanan akuakultur ini penting untuk menjamin sumber ikan yang bermusim secara berterusan.

Selain itu, penduduk di Laos juga menjalankan aktiviti perikanan di Sungai Mekong dan membekai hasil ikan di cawangannya. Tonle Sap juga memrupakan Kawasan penting untuk menjalankan aktiviti perikanan bagi membekalkan sumber kepada industry ikan. Oleh itu Sektor perikanan sangat penting dalam aktiviti maritim untuk membangunkan ekonomi negara.

2.3Perlombongan gas asli dan minyak
Ketiga, perlombongan gas asli dan minyak merupakan aktiviti mengeluarkan galian atau bahan geologi berharga lain dari bumi. Perlombongan merupakan satu aktiviti mengeluarkan sumber mineral dari muka bumi. Di Asia Tenggara, negara seperti Indonesia, Filippina dan Vietnam mempunyai potensi dalam sektor perlombongan CITATION Min13 l 17417 (Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies , 2013) Sektor perlombongan bukan sahaja dijalankan di darat, malah kegiatan perlombongan turut dijalankan di laut. Malaysia merupakan negara yang kaya dengan sumber mineral. Terdapat banyak Kawasan seperti Tapis, Bekok dan Pulai merupakan Kawasan perlombongan petroleum dan gas asli. Sektor perlombongan boleh dikatakan sektor yang memberi banyak sumbangan dalam pembangunan ekonomi negara.
2.4Pelancongan Maritim
Sektor pelancongan boleh dikatakan perindustrian alternatif memperoleh pendapatan dari pertukaran asing bagi membangunkan negara. CITATION Moh13 l 17417 (Mohammad Nurul Huda Mazumder , 2013). Sektor pelancongan muncul sebagai sektor yang penting bagi negara kurang maju seperti Laos Hal ini kerana sesetengah negara kurang maju menghadapi kekurangan sumber asli. Oleh itu sektor pelancongan merupakan komponen utama kepada negara-negara tersebut bagi mengekalkan belanjawan lebihan.
Pembangunan pelancongan bukan sahaja di darat, malah pelancongan maritim juga amat diberi perhatian sekarang. Pelancongan maritime merujuk kepada aktiviti melawat, melancong atau mengembara ke Kawasan laut atau di pesisiran pantai. Menurut Orams, pelancongan maritim merujuk kepada aktiviti-aktiviti rekreasi yang melibatkan pergerakan manusia dari tempat tinggal ke destinasi di mana persekitaran tersebut berhampiran dengan kawasan pantai CITATION Mar99 l 17417 (Mark&Orams, 1999).
Kapal pesiaran sebagai alat pelancogan maritim semakin berkembang pesat di Asia Tenggara. Malaysia, Thailand dan Singapura telah memberi tumpuan perhatian kepada pembangunan pelancongan pekapalan. Menurut Sinar Harian, jumlah penumpang di rantau ini semakin meningkat setiap tahun dengan laporan Tourism Malaysia menunjukkan bilangan penumpang di Asia telah mencatat peningkatan sehingga 14 peratus sejak 10 tahun lalu dalam kapal pesiaran CITATION SIT13 l 17417 (ISA, 2013).Oleh itu, Kerajaan telah menubuhkan Majlis Pelayaran Malaysia (MCC) sebagai badan pemerintah di semua pelabuhan utama di Malaysia. Kerajaan juga melaksanakan “taman permainan pelayaran” Straits Riviera yang terdiri daripada enam pelabuhan 31242065722500utama dan pelabuhan menengah lain di Malaysia CITATION MAL17 l 17417 (MALAYSIA’S CRUISE TOURISM SHOWS GROWING TREND, 2017).
Rajah 6: Pembangunan Melaka Gateway
Source: gheeliam.net
Projek ini yang akan menjadi Malaysia sebagai taman permainan pelayaran adalah Melaka Gateway, oleh itu kerajaan telah memperuntukkan RM40 bilion (US $ 11 bilion) di Melaka yang akan membuka pintu kepada pelawat pada tahun 2018 CITATION Cor15 l 17417 (Wan, 2015). Terdapat enam pelabuhan utama yang strategic dan mempunyai potensi untuk menjadi persinggahan pelayaran termasuk Pelabun Klang, Pulau Pinang, Melaka, Kuching, Kota Kinabalu dan Langkawi.

3.0Kepentingan dan sumbangan sektor ekonomi maritim terhadap pembangunan ekonomi negara-negara Asia Tenggara.

3.1 Peningkatan peluang pekerjaan yang luas.

Salah satu pengukuran prestasi ekonomi sesebuah negara adalah berdasarkan kadar pengangguran. Kadar pengangguran yang tidak meleihi 4 % menunjukkan pencapaian ekonomi sesebuah negara yang cemerlang, Oleh itu, kerjaan merupakan peranan yang penting bagi menangani isu kadar pengangguran di Asia Tenggara. Kerajaan berusaha membangunkan setiap sektor dengan memperkenalkan pelbagai projek. Kerajaan akan mengupah banyak tenaga kerja untuk menjalankan projek tersebut. Contohnya, kerajaan ingin membina infrastruktur untuk membangunkan pelabuhan dan dapat memberi perkerjaan penduduk sebagai sumber pendapatan, Oleh itu, kerajaan akan mengupah penduduk tempatan untuk membina kemudahan tersebut. Keadaan ini juga mengurangkan gejala sosial yang dicetuskan oleh penganggur. Peningkatan peluang perkerjaan juga membawa penurunan kadar jenayah. Sektor ekonomi telah memberi sumbangan dalam penurunan kadar pengganguran kepada negara Asia Tenggara.
Salah satu sektor memberi sumbangan peluang pekerjaan di Malaysia adalah sektor pembinaan dan pembaikan kapal. Industri pembinaan dan pembaikan kapal di Malaysia merangkumi pelbagai jenis pembuatan kapal dan perkhidmatan disediakan. Menurut laporan Pengangkutan Maritim UNCTAD 2014, Malaysia memiliki 602 buah kapal dan gabungan tan muatan sebanyak 9212 ribu DWT CITATION MID14 l 2052 (MIDA, 2014). Sektor pembinaan dan pembaikan kapal bukan sahaja menyumbang kepada pendapatan negara tetapi juga telah mengupah seramai 30,000 pekerja pada tahun 2012 CITATION Kha13 l 2052 (Khalid, Harnessing the opportunities in the maritime sector presented by the straits of Malacca, 2013). Jumlah pekerja telah meningkat pada tahun 2013 dari 30,000 orang pekerja ke 35,000 orang pekerja. Limbungan kapal seperti NGV TECH di Pelabuhan Klang dan Limbungan selat Melaka terkenal memberi perkhidmatan yang baik kepada kapal. Oleh itu, banyak kapal asing bersinggah di limbungan tersebut dan memerlukan tenaga buruh untuk beroperasi.
Bagi meningkatkan peluang pekerjaan lagi, kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Pelan Strategik Pembaikan Kapal 2020. Salah satu objektif pelan ini adalah mewujudkan sebanyak 55000 jenis pekerjaan kepada penduduk pada tahun 2020 CITATION Kha13 l 17417 (Khalid, Harnessing the opportunities in the maritime sector presented by the straits of Malacca, 2013). Oleh itu, kerajaan akan melatih 160 orang pekerja teknikal dalam bidang pembinaan dan pembaikan kapal melalui Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) dan Boustead Naval Shipyard.di bawah Progam Ekonomi 44958060198000Transformasi.
Gambar rajah 7: Peningkataan jumlah tenaga kerja dari tahun 2003 ke tahun 2006
Selain itu, sektor perikanan juga semakin berkembang di Tok Bali, Malaysia CITATION Yea06 l 17417 (Lai, 2006) Bilangan nelayan pada tahun 1997 adalah 1726 orang telah meningkat kepada 2106 orang pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan perkembangan sektor maritime telah memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk bekerja. Sektor perikanan bukan sahaja berkembang di Malaysia, malah sektor perikanan di Filipina turut memain peranan dalam membangunkan ekonomi. Hal ini kerana kedudukan geografi memberi peluang kepada Filipina untuk membangunkan sektor perikanan. Sektor perikanan di Filipina telah meningkatkan kadar guna tenaga iaitu dari 1, 264,000 pada tahun 2003 meningkat ke 1,427,808 orang pada tahun 2006( rujuk gambar 7) CITATION Vir10 l 17417 (Virola; Romulo A., 2010). Dengan kata lain, sektor maritime telah menyumbangkan 5.3% dalam jumlah tenaga buruh di Filipina.

Di Singapura, sektor pelabuhan telah memberi sumbangan penurunan kadar pengangguran. Hal ini keranan pendaftaran kapal semakin meningkat dari tahun 1996 ke 2015, iaitu 1480 buah kapal meningkat ke 4500 buah kapal CITATION Jac16 l 2052 (Woo, 2016) Hal ini menunjukkan banyak penduduk Singapura menceburi dalam bidang ekonomi Maritim. Selain itu, bilangan tenaga buruh juga meningkat dari tahun 2006 hingga 2016, iaitu dari 100,000 orang pekerja meningkat ke 170,000 orang pekerja (Rujuk Rajah 7). Keadaan ini menunjukkan kadar pengangguran Singapura semakin menurum dari tahun 5029201325880002006 ke 2016 (Rujuk Rajah 8)
Rajah 7: Data menunjukkan penduduk Singapura menceburi ekonomi Maritim
Source: http://www.straitstimes.com/business/economy/long-term-vision-vital-for-maritime-singapore4267201905000
Rajah 8: Data menunjukkan kadar Pengangguran Singapura semakin menurun.

Sumber:https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2016;locations=SG;page=5;start=20063.2Sumbangan kepada pendapatan negara
Sektor Maritim merupakan salah satu sumber pendapatan kepada negara. Hal ini kerana aliraan wang masuk dapat ditingkatkan apabila negara mengeksport ikan dari sektor perikanan ke luar negara. Sektor pelancongan maritim juga dapat menerima aliran wang asing masuk apabila pelancong belanja di negara tersebut. Apabila pendapatan negara tinggi, taraf hidup rakyat akan semakin baik. Hal ini kerana kerajaan dapat membina infrastruktur yang cekap and menyelidik teknologi yang canggih. Pendapatan negara turut meningkat apabila pekerja di sektor maritim membayar cukai kepada kerajaan.
457200631698000Filippina merupakan salah satu negara mempunyai potensi membangunkan sektor maritim di Asia Tenggara. Hal ini kerana kedudukan geografi filippina adalah kepulaunan. Sektor maritim turut memberi sumbangan dalam peningkatan GDP di FilipinaCITATION Vir10 l 2052 (Virola; Romulo A., 2010). Peningkatan pendapatan dalam sektor maritim dari tahun 2003 hingga tahun 2006, iaitu dari 187,773 PHP ke 265,563 PHP (rujuk rajah 9). Keadaan ini turut memberi peningkatan pendapatan Filipina. Selain itu, industri maritime mempunyai produktiviti yang tinggi terutama dalam sektor perikanan. Peningkatan Produktiviti di sektor perikanan yang tinggi membolehkan filipina mengeksport lebihan hasil ke luar negara dan turut menjana pendapatan negara (Rujuk rajah 10). Sektor pelancongan maritim di filipina juga memberi sumbangan dalam peningkatan pendapatan negara. Sejak 2009, kedatangan bilangan pelancong asing ke semakin meningkat dari jumlah 3,017,000 orang pelancong asing ke 5,967,000 orang pelancong asing pada tahun 2016 CITATION The181 l 2052 (The World Bank , 2018). Pulao Barangay merupakan destinasi pelancongan kedua yang terkenal pelancong di Filipina CITATION Tou16 l 2052 (Touropia , 2016). Kegiatan ekonomi di Pulau Barangay dapat menjana pendapatan negara melalui perbelanjaan yang dilakukan oleh pelancong. Contohnya, pelancong asing membayar caj perhotelan dan membeli produk tempatan industri tersebut. Keadaan ini akan dapat membayar kepada cukai kepada kerajaan seterusnya meningkatkan pendapatan negara.
Rajah 9: Peningkatan pendapatan dalam sektor maritime
Sumber: Report of National Statistical Coordination Board
4419601524000
Rajah 10: Peningkatan eksport di sektor perikanan meningkat dari 2012 hingga 2014
Sumber: https://psa.gov.ph/sites/default/files/fishriestat_2012-2014.pdf
Di Malaysia, setiap kegiatan ekonomi maritime memainkan peranan yang penting dalam menyumbang peningkatan pendapatan negara. Misalnya, perlombongan minyak dan gas asli di Malaysia merupakan industri utama dan menyumbang sebanyak 20 % kepada KDNK negara CITATION Naz12 l 17417 (Khalid, Measuring the contribution of maritime industry to Malaysia economy, 2012). Pengeluaran gas asli dan minyak membolehkan Malaysia mengeksport pertroluem ke luar negara. Australia, India, Thailand dan Jepun merupakan negara pembeli utama petroluem CITATION Jab12 l 17417 (Malaysia, 2012). Oleh itu Malaysia dapat menjana pendapatan apabila eksport petroleum ke negara lain. Contohnya, Pilai dan Duiyong merupakan tempat pelombongan minyak dan gas asli serta Port Dickson dan Tangga Batu menjadi pusat menapis petroleum. Selain itu, sektor perikanan di Malaysia juga telah menyumbang dalam peningkatan pendapatan negara. Sektor perikanan memberi sumbangan 16% dalam KDNK negara pada tahun 2010 CITATION Naz12 l 17417 (Khalid, Measuring the contribution of maritime industry to Malaysia economy, 2012).
Pada tahun yang sama, sektor perikanan telah menyumbang sebanyak RM 1.47 Billion kepada pengeluaran kasar sektor pertanian. Pengeluaran yang tinggi dalam sektor perikanan dapat eksport ke luar negara dan meningkatkan pendapatan negara. Di samping itu, sektor pelancong maritime juga meningkatkan pendapatan negara. Misalnya Pulau Langkawi merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Malaysia. Pulau Langkawi diiktiraf oleh Pertubuhan Pendidikanm Sains dan kebudayaan Bangsa-bangsa Bersatu pada 1 Jun 2007 sebagai Global Geopark pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Pengiktirafan ini membawa peningkatan kedatangan pelancong dari China iaitu peningkatan dari 127, 689 pelancong China pada tahun 2016 ke 380,000 pelancong China pada tahun 2017 CITATION DrA17 l 17417 (Ismail, 2017). Hasil pendapatan daripada perbelanjaan oleh pelancong asing adalah sebanyak RM 5.8 Billion di Pulau Langkawi. Dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10), sektor pelancongan dianggap pemacu ekonomi. Pada tahun 2010, sektor pelancongan menjana pendapatan sebanyak RM56.5 Billion. Daripada jumlah ini, sebanyak RM1.8 billion adalah dari pelancong asing yang melawat pulau peranginan yng terkenal.
3.3 Sumbangan kepada peningkatan penguasaan teknologi dan kepakaran dalam sektor ekonomi maritim
Dalam mendepani arus globalisasi, penguasaan teknologi amat penting untuk membangunakan ekonomi negara. Kebanyakan sektor bergantung kepada teknologi untuk meningkatkan hasil pengeluaran. Peningkatan hasil pengeluaran dapat meluaskan pasaran dan meningkatkan pendapatan negara. Misalnya, teknologi perikanan tangkapan dapat meningkatkan hasil berbanding Teknik tradisional penangkapan ikan Oleh itu, kebanyakan negara di Asia Tenggara bermula memindah teknologi dari luar negara dan mengupah kepakaran menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan (R;D).

Pemindahan teknologi dari luar negara apabila Kerajaan Thailand akan bekerjasama Korea Railroad Research Institution (KRRI) dalam sektor pelabuhan pada masa depan. KRRI merupakan kepakaran teknologi dalam pembinaan terusan, Oleh itu KKRI mencadangkan bahawa membina terusan perkapalan di Kra Isthmus untuk memudahkan pengerakan kapal antara laut India dan laut Pasifik CITATION Gar16 l 17417 (Peters, 2016). Pembinaan terusan ini dapat menjimatkan masa dan memendekan jarak antara Kawasan.
right825500
Rajah 11 : Cadangan membina terusan di Kra Isthmus
Sumber:https://www.ship-technology.com/features/featurekra-canal-rail-to-the-rescue-4669058/Di Singapura, Kerajaan berusaha menarik pakar atau syarikat luar negara bekerjasama dalam sektor maritim. Kebanyakan syarikat dan pakar- pakar adalah terdiri daripada syarikat teknologi. Misalnya, Singapura bekerjasama dengan Penta Ocean Construction, Syarikat Hyundai dan Boskalis International untuk membangunkan projek perhentian Tuas Fasa Kedua. CITATION Dea17 l 17417 (Deals this week: MPA, Hurtigruten, Star Bulk Carriers, 2017). Perhentian Tuas akan dapat menumpang sebanyak 21 juta unit kargo selepas projek tersebut tamat pada tahun 2027. Inovasi yang terbaru seperti e-kren juga akan dihasilkan dengan pakar-pakar. Seterusnya, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) juga bekerjasama dengan Research Council of Norway (RCN) dalam petukaran teknologi maklumat, penyelidikan dan pembangunan dalam sektor maritime, dan melatih pakar dalam bidang teknologi maritime persekitaran dan tenaga lestari CITATION MPA18 l 17417 (MPA announces record seven agreements at Singapore Maritime Technology Conference: Projects to focus on connectivity, 2018). Seterusnya, MPA juga bekerjasama dengan Finnish Technology group Wartsila Corporation untuk membangunkan teknologi maritime dalam pecutan digital, keselamatan siber-fizikal dan operasi pintar pelabuhan. Di samping itu, Keppel offshore dan Marine juga bekerjasama dengan MPA membangun kapal automatik yang mampu menjalankan operasi pelabuhan. MPA bukan sahaja meningkatkan tahap teknologi bertujuan menjimatkan kos dan memberi perkhidmatan yang baik, malah kerajaan Singapura juga menyelidikan teknologi maritim yang dapat membantu menjaga alam sekitar. Misalnya, tujuan “Green Ship Programme” adalah menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan gas asli cecair sebagai alternatif sumber petrol CITATION Mar17 l 17417 (Marex, 2017). Program ini dapat mengurangkan sebanyak 25 % pencemaran laut di Singapura.

Selanjutnya, kerajaan Malaysia telah merancang “Pelan Strategik Pembinaan dan Pembaikan kapal 2020” . Bagi merealisasikan rancangan ini, Persatuan industri maritime Malaysia bekerjasama dengan Industri teknologi tinggi kerajaan Malaysia (MIGHT) melatih pekerja mahir, memperkuat rangka kerja institusi dan memperkenalkan kebajikan polisi. Dalam pelan ini, beberapa rancangan telah dilaksanakan. Misalnya, Industri Pembaikan kapal Bousteas Heavy telah inisiatif beberapa reka bentuk “offshore” yang dapat menampung kapal yang mempunyai teknologi mesra alam. Prototaip kapal akan bermula bina pada tahun 2016 CITATION Eva15 l 17417 (Grey, 2015).

Tambahan pula, Philippine Coast Guard (PCG) juga bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam sistem trafik perkapalan pada tahun 2018. Projek ini bernilai 1.5juta Yen akan dilancarkan di Cebu. Sektor maritim ekonomi di filipina amat penting disebabkan kedudukan geografi. Oleh itu, kebanyakan kapal terlibat dalam ekonomi maritime. Bagi mengurangkan kemalangan kapal di Cebu, Teknologi VTMS telah diperkenalkan bagi mengendalikan trafik di Pelabuhan Mactan dan Pelabuhan Cebu CITATION 15B18 l 17417 (1.5 B Yen vessel traffic management system launched in Cebu to boost maritime safety, 2018). Hal ini kerana Pelabuhan Mactan dan Pelabuhan Cebu merupakan salah satu pelabuhan yang sibuk di Filippina. Radar stesen akan dibina di Talisay, Bantolinao di bawah projek ini. Selain itu, JICA juga menyediakan sistem komunikasi kepada PCG, biro perikanan dan Aquatic Resource Vessels. Tujuan sistem ini dinaik taraf adalah membantu mengendalikan trafik di pelabuhan dan memudahkan memperoleh data tentang kemalangan maritim dan jenayah maritime.
4.0Kesimpulan
Kesimpulannya, sektor ekonomi maritim memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi di asia tenggara. Sektor ekonomi maritime dapat mengurangkan kadar pengangguran dengan menyediakan pelbagai kerja kepada rakyat. Penurunan kadar pengangguran dapat mengurangkan kes jenayah. Apabila rakyat mendapat pekerjaan, rakyat dapat membeli barang dan perkhidmatan yang diperlukan akan menaik taraf hidup mereka. Seterusnya, Sektor ekonomi maritime juga dapat meningkatkan pendapatan negara. Apabila lebihan hasil daripada sektor perikanan dan kegiatan perlombongan minyak dan gas asli, lebihan hasil akan eksport ke negara lain seterusnya mendapat keuntungan. Tamabahan pula, peingkatan pendapatan negara apabila kapal dari luar negara untuk menggunakan perkhidmatan di pelabuhan seperti pembinaan dan pembaikan kapal. Perbelanjaan oleh pelancong asing juga dapat meningkatkan pendapatan negara dari segi petukaran asing, Apabila pendapatan negara meningkat, kerajaan dapat menyediakan pelbagai projek dan membina lebih banyak infrastruktur. Penyediaan infrastruktur dan pelbagai projek dapat merangsangkan ekonomi di Asia Tenggara. Sektor ekonomi maritime juga dapat meningkatkan penguasaan teknologi. Pembangunan sektor ekonomi maritim dapat menarik pakar-pakar luar negara bekerjasama dari segi teknologi maritim. Oleh itu, kerajaan Asia Tenggara perlu merancang dasar yang memberi insentif kepada sektor swasta dan pelabur asing bagi membangun sektor ekonomi maritim. Peranan sektor swasta dan pelabur asing sangat penting kerana mereka memindahkan teknologi dari luar negara ke Asia Tenggara. Selain itu, kerajaan perlu menaik taraf kepada pelabuhan yang sedia ada dan bukannya menambahkan kuantiti pelabuhan. Perkhidmatan yang baik di pelabuhan akan menarik banyak kapal luar untuk bersinggah di pelabuhan tersebut. Di samping itu, Kerajaan Asia Tenggara perlu mempromosikan tempat pelancongan melalui ASEAN Tourism Forum. Promosi yang kuat dapat memberi maklumat lebih teliti kepada pelancong asing untuk melawat ke Asia Tenggara. Oleh itu kerajaan juga perlu menyediakan pelbagai perkhidmatan di pesisiran pantai bagi menarik perhatian pelancong asing. Isi-isi tersebut adalah strategik bagi membangunkan sektor maritime ekonomi di Asia Tenggara supaya sektor ini tidak akan disingkirkan.
References
BIBLIOGRAPHY 1.5 B Yen vessel traffic management system launched in Cebu to boost maritime safety. (2018, February 19). Retrieved from Japan International Coperation Agency : https://www.jica.go.jp/philippine/english/office/topics/news/180219.html
(2018, April 4). Retrieved from UM Research Repository : http://studentsrepo.um.edu.my/335/8/BAB7.pdf
Aliff, M. R. (2011). PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PERIKANAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA: ISU DAN PERSOALAN. JATI, 265-299.

Dasgupta, S. (2018, April 14). What Are Different Types of Ports For Ships? Retrieved from Marine Insight : https://www.marineinsight.com/ports/what-are-the-various-types-of-ports/
Deals this week: MPA, Hurtigruten, Star Bulk Carriers. (2017, April 27). Retrieved from Ship Technology : https://www.ship-technology.com/news/deals-week-mpa-hurtigruten-star-bulk-carriers/
Grey, E. (2015, May 28). Southeast Asia’s shipbuilding evolution. Retrieved from Ship Technology : https://www.ship-technology.com/features/featuresoutheast-asias-shipbuilding-evolution-4572766/
ISA, S. Z. (2013, Oktober 13). Kapal pesiairan makin popular. Retrieved from Sinar online: http://www.sinarharian.com.my/bisnes/kapal-persiaran-makin-popular-1.207554
Ismail, D. A. (2017, July 28). Aset Langkawi tarikan pelancong. Retrieved from Utusan Online: http://www.utusan.com.my/gaya-hidup/pelancongan/aset-langkawi-tarikan-pelancong-1.508092
Khalid, N. (2012, December 2). Measuring the contribution of maritime industry to Malaysia economy. Retrieved from Maritime instituiton of Malaysia: http://www.mima.gov.my/mima/wp-content/uploads/Contribution%20to%20economy%20FINAL%20(Dec2012)(1).pdf
Khalid, N. (2013). Harnessing the opportunities in the maritime sector presented by the straits of Malacca. Malaysia : Maritime Institute Of Malaysia (MIMA).

Lai, Y. H. (2006). Penglibatan Buruh Thai Dalam Perusahaan Perikanan Pukat Jerut Di Tok Bali. In H. H. Idris, Asia Tenggara Kontempori (pp. 160-206). Kuala Lumpur : Universiti Malaya.

Malaysia, J. P. (2012). PERANGKAAN PETROLEUM dan GAS ASLI . Kuala Lumpur : Jabatan Perangkaan Malaysia .

MALAYSIA’S CRUISE TOURISM SHOWS GROWING TREND. (2017, July 11). Retrieved from Tourism Malaysia: https://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-cruise-tourism-shows-growing-trend
Marex. (2017, February 3). Singapore Expands Green Technology Research. Retrieved from The Maritime Executive: https://www.maritime-executive.com/article/singapore-expands-green-technology-research#gs.ok8WU3U
Mark;Orams. (1999). Marine tourism: development, impacts, and management. International Journal of Tourism Research, 261-264.

MIDA. (2014). Laporan Prestasi Pelabuhan Malaysia 2014. Kuala Lumpur : Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia.

(2013). Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies . Australia : International Development Centre.

Mohammad Nurul Huda Mazumder . (2013). Regional Tourism Development in Southeast Asia. Transnational Corporations Review, 60-76.

MPA announces record seven agreements at Singapore Maritime Technology Conference: Projects to focus on connectivity. (2018, April 26). Retrieved from Bunkers Port News: http://www.bunkerportsnews.com/News.aspx?ElementId=13d4db2b-6a79-48be-8ffe-d511c85b7bef
Peters, G. (2016, January 12). Kra Canal: digging a shipping route across Thailand. Retrieved from Ship Technology : https://www.ship-technology.com/features/featurekra-canal-rail-to-the-rescue-4669058/
Port of Rotterdam . (2018, April 14). Retrieved from https://www.portofrotterdam.com/en/the-port/recreation
Sanchez, J. M. (2018, April 14). The Rotterdam Experience. Retrieved from The port and the city : https://theportandthecity.wordpress.com/2015/11/11/the-rotterdam-experience/
The World Bank . (2018, April 30). Retrieved from International tourism, number of arrivalsPhilippines: https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=PH
Touropia . (2016, November 7). Retrieved from 10 Top Tourist Attractions in the Philippines: http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-the-philippines/
Virola; Romulo A. (2010). TOWARDS A SATELLITE ACCOUNT ON THE MARITIME SECTOR IN THE PHILIPPINE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS: PRELIMINARY ESTIMATES. Philippines: National Statistical Coordination Board.

Wan, C. (2015, Februrary 23). traits Riviera: Malaysia’s cruise playground of the East? Retrieved from Travel Weekly Asia : http://www.travelweekly-asia.com/Malaysia/Straits-Riviera-Malaysia-s-cruise-playground-of-the-East
Woo, J. (2016, September 13). Long-term vision vital for Maritime Singapore. Retrieved from The Straits Time : http://www.straitstimes.com/business/economy/long-term-vision-vital-for-maritime-singapore

1.1 Background Literature
The Philippine government have the eagerness of becoming our nation a progressive, well-develop, and a well-stimulated economy. One of their strategical way to attain these desires of the country is to send Filipino workers to migrate outside the country. Historically, migration of Filipinos started way back 1417 under Spanish people, from the regime of the former president Ferdinand Marcos (1970-1972), after the World war 2 where he sent approximately 100 thousand Filipino workers, excluding students and professionals in the United States of America, and in some places like Hawaii, Alaska, Europe, Canada and in some Asian countries(1906-1960s). According to the Philippine statistics authority survey from (2010-2017). The number of Overseas Filipino Workers(OFWs) who worked abroad at any time during the period (April to September 2010) was estimated at 2.0 million. The 2010 Survey on Overseas Filipinos (SOF) revealed that there were about 2.0 million overseas Filipino workers (OFWs) who worked abroad anytime during the period April to September 2010. The total remittance sent by OFWs during the period April to September 2010 was estimated at 141.2 billion pesos (Table 6). These remittances included cash sent home (104.9 billion pesos), cash brought home (30.1 billion pesos) and remittances in kind (6.2 billion pesos). During the reference period, the average remittance by male OFWs was about twice that of female OFWs (100 thousand pesos per male OFW versus 54 thousand pesos per female OFW).
About 74.4 billion pesos, or an average remittance of 54 thousand pesos per OFW, was remitted by the OFWs from Asia (Table 7). For OFWs working elsewhere, an average remittance of 91 thousand pesos was recorded for an OFW from North and South America, 82 thousand pesos from Europe, 125 thousand pesos from Africa and 76 thousand pesos from Australia. The average cash remittance of OFWs working in Asia was the lowest. In 2010, around 77.3 billion pesos or 73.7 percent of total cash remittances was sent through banks (Table 9). The rest was sent through door-to-door (8.4 billion pesos), agency/local offices (3.2 billion pesos), friends/co-workers (902 thousand pesos) and other means (15.1 billion pesos).
Fifty percent of the OFWs are able to save from their cash remittances
The number of OFWs who were able to save out of their cash remittances was estimated at 812 thousand or 47.4 percent of the 1.7 million OFWs who made cash remittances from April to September 2010 (Table 10). In 2009, there were 851 thousand OFWs or 53.2 percent of these OFWs who were able to do so.
Irrespective of the amount sent, the largest percentage of them were able to save less than 25 percent of the amount sent

1. Introduction
Pregnancy is a transient condition, but when it is complicated by preeclampsia (PE) it has harmful effects on both the mother and the fetus (Leeman and Fontaine, 2008).
PE is a pregnancy multisystem disorder characterized by hypertension (?140/90mmHg), proteinuria (?300mg/24hrs or ?1+dipstick) with or without edema, that appear after 20 weeks of gestation in a previously normotensive non-proteinuric pregnant women (Ghulmiyyah and Sibai, 2012).
PE is uniquely in the pregnant patient and one that has puzzled scientists for years and one of the ”great obstetrical syndromes”(Lin et al., 2015), is characterized by systemic inflammation, endothelial cell dysfunction, excessive thrombin generation, an anti-angiogenic state and is usually associated with multiple organ involvement (Soto et al., 2012). However, PE is fundamentally a placental disease which manifests itself, in most cases, by involvement of the vascular and renal systems (Ogge et al., 2011).
PE is one of the most common complications of human pregnancy with an overall incidence 2-12% (Rajaee et al., 2015) and the syndrome results in more than 63,000 maternal deaths worldwide annually, 75% are experienced in a mild form, and 25% in a severe form (Duhig and Shennan, 2015). Prevalence of preeclampsia has increased by up to 30% over the last decade (Leffert, 2015).
PE is still a disease of theories as the exact cause remains uncertain (Adu-Bonsaffoh et al., 2015). Although the cause remains largely unknown, the pathogenesis is thought to occur in two main phases, the first stage is asymptomatic, characterized by abnormal placental development during the first trimester resulting in placental insufficiency and the release of excessive amounts of placental materials into the maternal circulation. This in turn leads to the second, symptomatic stage, in which the pregnant woman develops characteristic hypertension, renal impairment, and proteinuria and is at risk for the hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet account (HELLP) syndrome, eclampsia, and other end organ damage (Steegers et al., 2010).

1. Developing new markets
STI should realize the importance of the market and set up a special marketing department. Specializing in market analysis and market research. Collect timely product data, find ways to enter the relevant market, first regional market, then to the domestic market, and finally to enter the international market, effective sales of products.
2. New product development strategy
At the same time, STI should learn to find more potential customers in new markets though developing new products. Enterprise’s product development strategy needs certain technology, capital and cost basis, but in product development, first of all, managers must thoroughly understand the needs of the market, understand the needs of customers, and develop products that meet the needs of customers. And a product development strategy needs a certain degree of innovation, requiring STI to have certain innovation ability, and new product development strategy can improve the competitiveness and adaptability of STI quite well.
Face to Face:
1. Strengthening network marketing mode
STI needs to provide quality customer service and increase sales. The information communication of network marketing is bidirectional interaction and readability of information reading. It has selectivity and convenience in the process. In the process of online marketing, enterprises can effectively target potential customers and target customers, and provide high quality pre-sale and after-sale services.
2. Improving brand awareness and establishing loyal consumer groups
STI can highlight corporate brand publicity through personalized design of web pages, so as to establish a more personalized and humanized corporate image. At the same time, it is helpful for STI to update product information and tap consumers’ desire to consume by using the network to provide customers with relevant product information, such as new product usage information, new functions, new performance, and timely and appropriate replacement of new product information to maintain the enterprise’s online site. The freshness, attraction and affinity of information release can stimulate the potential consumption desire of new and old customers, and guide consumers to purchase products of enterprises, so as to increase the sales of new products.
3. Building a marketing team for market segmentation and positioning
Besides network sales, marketing should be carried out in various ways, such as mobile phone APP, TV advertisement, etc. In addition, it is necessary to build a marketing team to locate the market segmentation and research marketing strategy for STI and on this basis, SWOT model could be used to analyze the advantages and disadvantages of the STI and the opportunities and challenges in the external market.
6.0 Accounting (week 5)
6.1 Case Background
Online:
Long-term housing banker informed CEO Uan that he needed to see STI’s accountant because he found some irregularities in STI, but the company’s accountant left three months ago and there was no new accountant yet. The head of HR, Ms. Goy, recommended her husband Tom as a new accountant, because she said Tom had a background in accounting. Tom said he would be happy to take up the position and would like to serve as a company accountant for a long time. However, because Tom had no accounting experience, although he has learned accounting knowledge, it is difficult for him to take over the actual work immediately.
Face to Face:
House banker asked CEO Mr. Uan to submit the company’s balance sheet, income statement and cash flow statement to view the operation of STI. The banker wanted to meet the CEO and discussed the company’s financial situation with him, but Mr. Uan had no accounting knowledge and he did not know how to answer the banker’s questions at all. Hence, he hoped that the new accountant Tom (Mrs. Goy’s husband) would teach him some accounting knowledge to deal with the banker’s problems. At the same time, Tom had no accounting experience. His balance sheet and profit statement were incorrect. The imbalance sheet was also a big issue in STI.
6.2 Problem identification
Online:
No professional accountant
Accountants provide information and basis for the development of enterprises, forecast and analyze the business status of enterprises, and give advice and suggestions for business decisions. However, STI’s former accountant resigned three months ago, and there was no new accountant at present. Ms. Goy recommended her husband Tom as a new accountant, but Tom did not have practical work experience though he own accounting background.
Face to Face:
1. CEO has no basic accounting knowledge
The house banker asked to meet the CEO and discussed the company’s financial situation with him, but Mr. Uan had no accounting knowledge and he did not know how to answer the banker’s questions. He could not understand financial statements, nor could he understand accounting terms. This was very disadvantageous to STI, because only when senior leaders understand basic accounting knowledge could they know the current financial situation of the company and make correct economic decisions.
2. The imbalance sheets
The imbalance sheet was also a big issue in STI. Financial statements are to reveal the financial situation, operating results and cash flow of an enterprise in a certain period comprehensively and systematically, which are beneficial for top managers to understand the accomplishment of various tasks and indicators of their own companies, to evaluate the performance of managers, so as to find problems in time, to adjust the direction of operation, and to formulate measures to improve the management level and to improve the economy. It also provides the basis for economic forecasting and decision making. The imbalance sheet in STI would lead managers to fail to understand the financial situation of their enterprise, which has a negative effect on the development of STI.
6.3 Recommendations
Online:
Strengthening HRM and recruiting excellent professional accountants right away
Adjust the organizational structure of STI, strengthen the management of human resources department, pay attention to employee recruitment and training. Once employees leave, HR department should be able to find qualified replacement staff immediately. Ms. Goy, HR Director, should pay more attention to staff turnover, recruitment and training. She needed to keep abreast of STI’s human resources.
Face to Face:
There were two ways of solutions, the one was short-term solution and the other was long-term solution.
As for short-term solution:
1. Prepare the correct financial statements, such as balance sheet, income statement, cash flow statement, etc. because the correct financial statements could help top leaders understand the current financial situation of STI and know how many assets and liabilities STI has, so that they could make wiser decisions.
2. Ask Tom to help CEO Uan quickly understand the most basic financial knowledge and prepare for meetings with the house banker. If possible, postpone the meeting.
3. STI needed to immediately find a professional accountant from accounting firm to train Tom so that Tom could better understand the actual financial management.
As for long-term solution:
1. It was necessary for STI to hire senior financial experts to build an excellent professional financial team to handle STI’s current and future budget, procurement, investment, financing, capital operation and other financial affairs.
2. The recruited accountants should be meritocracy rather than cronyism in order to avoid encountering family conflicts which would result in corruption and other issues.
3. Set up a supervision department to supervise financial issues and prevent conflicts of interest.
7.0 Finance (week 6)
7.1 Case Background
Online: Introduce to Financial Markets
STI financial manager Ms. Money Penny said COO Dr. Pok asked her to invest a lot of money in Bitcoin because he believed that Bitcoin had benefited a lot in recent years. But for her, investment cannot be blind, it needed to consider potential risks and the development of financial market. She hoped that consultants could help her persuade COO to carefully consider investment decisions and do not blindly invest in order to make money.
Face to Face: Financing and Investing
As a financial manager, Mrs. Money Penny has never played her role since the death of her former CEO. The new CEO was not aware of STI’s current financial situation, Mr. Uan and Dr. Pok did not attach importance to the financial department, nor did they ever require companies to prepare financial statements and predict business activities, which led to Mrs. Money Penny’s intention of finding a new job.
7.2 Problem identification
Online:
Blind investment
The upper managers did not trust the financial manager Mrs. Money Penny and did not accept her opinion about investment decisions. At the same time, COO Dr. Pok desired to invest blindly in bitcoin without prediction and planning, which would cause unpredictable economic losses to STI.
Face to Face:
1. The top leaders never check the company’s financial statements, nor do they attach importance to the opinions of the financial department.
2. Mrs. Money Penny, the financial manager, has never played her role since the death of her former CEO and she decided to hunt for a new job.
3. STI has no real investment plan in place.
7.3 Recommendations
Online:
In term of bitcoin investment, STI should consider the current situation of the company regarding its accounting & finance department which is not well set up, no report or serious financial plan has been developed yet. The recommendation is to focus first on having a performing department with the right people in the right positions. Once change implementations are executed and the financial situation of STI is under control, further discussions about specific investments can be faced.
Face to Face:
1. Top managers should pay more attention to financial manager and set up a proper accounting team to support the financial manager. The importance of financial manager to the company is urgently known by CEO, COO and HR. It is important to have recordkeeping before moving further on with complex analysis.
2. STI needs to create a Financial Planning and Analysis (FP&A) team for budgeting, forecasting, and analysis, which will be used to support the most important corporate decisions. According to Principles of Best Practice FP&A (Lawrence Serven, 2017), it is significant that effective FP& A will have a positive impact on the company and it also shows the benefits of good practices.
3. To hire a professional finance firm to be STI consultant in the case if top managers insist on distrust Mrs. Penny or She left STI.
4. In terms of Mrs. Penny, she could make all financial statements and information transparency so that other department and employees could be able to understand some financial information and make appropriate budgets and decisions based on these data.
5. STI could adopt new financial technologies, such as using artificial intelligence to help finance department conduct financial analysis and forecasting, and assess risks in order to make more informed financial decisions.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out